Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Med fällock

Runt, tiosidigt, med rätvinkligt indragen skuldra, kort vid hals med rakt utstående bred mynningskant samt djupt insänkt kupig botten. Lock (ej original) av svart ebonit, lågt, svagt kupigt, på kanten ett rundat utsprång. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Bläckhorn
Kategori
  • Horn
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Glas
  • Ebonit
Storlek
  • Höjd 1.3 cm (lock)
  • Höjd 4.7 cm (utan lock)
  • Höjd 5.4 cm
  • Diameter 5.7 cm (lock)
  • Diameter 7 cm
Föremålsnummer II:IV:B.e.03._HWY