Föremål

Fotografier i album, 29 st. Ljusne-Woxna.

Geografi. Fotografier. LJusne-Woxna. 1890-talet. I album. 29 fotografier etc., se I:N.a.a.7. Efter nr 19 är numreringen avvikande: 20=21, 21=25, 22=24, 23=26, 24=30, 25=31, 26=29, 27=27, 28=32, 29=33.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling (Fotografier i album), geografi, Fotografier i album
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1890 – 1899 (1890-tal)
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.N.a.02._HWY