Föremål

Mönsterförlaga till möbelklädsel

MÖNSTERFÖRLAGA, till möbelklädsel. Utförd på transparent papper (kalkerpapper), utgörande sits till länstiol, inv nr Gr VI:II:A.a.11 (för beskrivning se Hallwylska samlingen, Gr VI, text s. 330 f.f.). Motiv: urna med blommor. Påskrift: "Grefve Hallwyl. Kopia av A. Berg" Mått: H 47,9 B 36,2 Gåva 1943 av arkitekt Gustaf Clason (se protokoll 54 º) 4

Storlek
  • 36.2
  • 47.9
Datering 1890 – 1899

1890-tal

Föremålsnummer S.VI:VIII:A.28._HWY