Föremål

Celeberrimi Fluvvii Albis nova delineatio [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 3. Amsterdam, 1662]

[Auctore Christiano Mollero] [Amtelodami Guilj. Blaeuw Excudit] Dedikation av [Guiljelm Blaeuw. Anno 1628.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 14.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110408_SKOBOK