Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Hovrättsrådet Christer Mörner och Fru Mörner.

Fyra visitkort från Hovrättsrådet Christer Mörner och Fru Mörner. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.Tredje kortet är utan datum. Fjärde kortet daterat 1929.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1929
Tidigare ägare Ägare: Mörner, Christer
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.625._HWY