Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1888 – 1918

1888-1918

Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.426._HWY