Föremål

Visitkort från Friherrinnan Anna Elisabeth Leuhusen.

Sexton visitkort från Friherrinnan Anna Elisabeth Leuhusen (Lizinka), f. Sörensen. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet.Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1920 samt sorgkant. Åttonde kortet daterat 1920 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1921 samt sorgkant. Handskrift "..." . Tionde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1922. Tolfte kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Trettonde kortet daterat 1924, vikt i övre vänstra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Femtonde kortet daterat 1926, vikt i övre vänstra hörnet. Sextonde kortet daterat 1927, vikt i övre vänstra hörnet.

Datering 1916 – 1927

1916 - 1927

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.523._HWY