Föremål

Charites... Christiano Pentz... domino in Neüdorff... cum... Sophia Elisabetha comitissâ Slesvici, Holsatiæ... Nuptias celebranti, Hafniæ danorum a.d. 10 octob. anno 1634, gratulantes introductæ, ab Ernesto Zimmermanno... Pomeranô... Rostockii, typis Ioachimi Pedani.

Pergamentband av latinskt manuskript. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1635, 1600 (1635; 1600 (bandets tillverkning); 1635 (tryckår))
Tillverkningsplats Rostock
Tillverkare Zimmermannus, Ernestus (Författare), Pentz, Christianus (Medförfattare), Pedanus, Joachimus (Tryckare)
Föremålsnummer 109430_SKOBOK