Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skjutstege, 4 st.

STEGAR (skjut-), fyra stycken. Av furu. Dubbla i två avdelningar, vardera med smala sidostycken och platta stegpinnar, inre avdelningen skjutbar. Nedtill på vardera sidan på yttre avdelningen ett tvärgående långt fotstycke. Två stycken längd, hopskjutna: 2,8 m, bredd: 0,47 m. Två stycken längd, hopskjutna: 2,32 m, bredd: 0,46 m. Förfärdigade efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl juni 1900 hos snickare C.H. Benckert J:r, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Stege
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Furu
Datering 1900

1900 - 1900

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Benckert J:r, Carl Hermann
Föremålsnummer IV:XVII:O.a.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
STEGAR (skjut-), fyra stycken.
Text
Af furu. Dubbla, i två afdelningar, hvardera med smala sidostycken och platta stegpinnar; inre afdelningen skjutbar samt hängande på två å yttre afdelningen upptill å hvardera sidan befintliga bärhakar af järn, mellan dessa hakar en rundstafvig järnpinne; afdelningen flyttbar på hvarje stegpinne. Nedtill å hvardera sidan å yttre afdelningen ett tvärgående långt fotstycke; inre afdelningen upptill å hvardera sidan med ett gångjärn samt mellan dessa en pinne som den mellan bärhakarna; hvardera afdelningen å två stegar med nio pinnar å hvardera sidan, två stegar hvardera med åtta pinnar å hvardera sidan. Två stycken, längd, hopskjutna: 2.8 m.; bredd: 0.47 m. Två stycken, längd, hopskjutna: 2.32 m.; bredd: 0.46 m. Förfärdigade efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 22 Juni 1900, 28 Augusti 1901 (2 st.) och 7 Maj 1904 hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm. Tre stegar, se räkning 4 Juli 1902. Betalda sistnämnda dag, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 62 pr styck. En stege, se räkning 15 Maj 1904. Betald 18 Maj 1904, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 56, se räkning.