Föremål

Religiöst måleri

Johannes döparen av okänd konstnär (1600-talet), Italien. Ej sign.

Upphov: Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
  • Religiöst måleri
  • Målning
Kategori
  • Religiöst, mytologiskt och allegoriskt måleri
  • 32. XXXII Tavlor
Material
Duk
Storlek
  • Höjd 111 cm
  • Bredd 185.5 cm
Teknik
Oljemåleri
Datering
1600

1600-talets andra hälft

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
XXXII:B.23._HWY
Litteratur
  • Hallwylska målerisamlingen : The Hallwyl Collection of Paintings. [Anm. kat. red. Eva Helena Cassel Phil...]; [fotografier: Göran Smidt & Samuel Uhrdin]] Ref.ex. 2:2 plac. i “guideskåpet” : [ex. 1:2 IE], 1997
  • Hallwylska målerisamlingen : The Hallwyl Collection of Paintings. [Anm. kat. red. Eva Helena Cassel Phil...]; [fotografier: Göran Smidt & Samuel Uhrdin]] Ref.ex. 2:2 plac. i “guideskåpet” : [ex. 1:2 IE], 1997
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
OKÄND MÄSTARE (1600-talet), Italien.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1930
Text
Johannes Döparen. I förgrunden till höger Johannes Döparen, sittande å mörkbrun mark samt vänd åt vänster, med hufvudet framåt, vänstra armen böjd och hvilande på en upphöjning, täckt af manteln, högra armen framåtsträckt, handen med utsträckt pekfinger, pekande på en längst till vänster mot en mörk trädstam upprest korsstaf; vänstra benet framsträckt, högra benet böjdt; benadt långt mörkbrunt hår, kring lifvet röd mantel med en flik öfver vänstra benet, en annan å den förut nämnda upphöjningen. Bredvid honom till höger en källa med klart vatten, invid denna ett hvitt lamm, vändt åt vänster, drickande ur källan, hvari det afspeglar sig; till vänster därom ett brunt lerkärl. Bakom honom mörkt löfverk i grönt och brunt. Korsstafven lång, smal, ljus, omslingrad af ett hvitt språkband, hvarå i svart: ECCE AGNUS DEI (»Se Guds lamm»). I mellanplanet till vänster en flod (Jordan) med höga branta klippstränder, å högra stranden mörka lummiga träd och buskar. Himlen gulhvit, till största delen täckt af moln i mörkare och ljusare grått. Ljuset framifrån höger. Ej signerad. På duk, spänd på kilram af furu, med vertikal midtslå. baksidan nio röda lack, mer eller mindre otydliga: Dessutom en rund svart stämpel med otydlig text. Höjd: 1.108 m.; bredd: 1.855 m. Figw Ram (ny): Af trä, snidad, delvis förgylld i matt och delvis målad. Kring inkanten en lagerstaf i svart, utanför hvilken en slingrad akantusbladranka i guld. Profil som figuren (orig. 4/i): Fig. 1. Glas. Höjd: 1.243 m.; bredd: i.g88 m. Gåfva till Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, Julaftonen 1898 från hennes make, Walther von Hallwyl, f. 26 Januari 1839 i Bern, d. 27 Februari 1921 i Stockholm. Inköpt af den sistnämnde 2 Maj 1898 ' hos konsthandlaren Amadeus Bianchini från Rom vid af denne anordnad tillfällig utställning af italienska oljetaflor i Sörensenska (f. d. Fersenska) husets terrass, Södra Blasieholmshamnen 10, Stockholm. Utställningsnummer 147, se räkning 2 Maj 1898. Betald 4 Maj 1898, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 300, se räkning. Ramen förfärdigad efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, November 1898 hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 1895—i899-Räkningen slutbetald 7 November 1900, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 95, se räkning. Förgylld efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 18 November 1898 hos förgyllaren Aug. Dahlstedt (f. d. G. Lönnmark), Mäster Samuels-gatan 55, Stockholm, se räkning 22 Noyember 1898. Betald 23 November 1898, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 60, se räkning.