Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Kammarherre Thorsten Nordenfelt.

Sex visitkort från Kammarherre Thorsten Nordenfelt. Första kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Adress (nedre vänstra hörnet) 27 Birger Jarlsgatan II. Andra kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan.Tredje kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Fjärde kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 26.01.1919. Handskrift "...". Sjätte kortet daterat 02.01.1920. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1920

1919 - 1920

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.642._HWY