Upphov: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Karott

KAROTT. Rektangulär, med i hörnen intagen, något vulstig hög kep, snett utstående brätte med konturerade kanter och rundad intagna hörn samt på fotkant. Dekor: I blått på svagt blåaktig tennglasyr, det hela överdraget med tunn blyglasyr (s.k. kwaart). Godset blekt grågult. På bottnens insida ett liggande bildfält med strandlandskap inom konturerad ram av smala akantusornament samt med en pion på vardera sidans mitt utom nedtill, där en sexbladig blomma och två frukter; vid övre pionen en dylik frukt. På brättets översida en med dubbla ränder inåt konturerad bård, utfylld av ett rutmönster samt med lambrequinflikar i hörnen, i varje en krysantemum mot mörk botten; på mitten av varje sida tre frukter. På kepens utsida mittpå varje sida en kal kvist, i varje hörn två över varandra liggande motvända v-ornament. Höjd 7,1 cm, längd 28 cm, bredd 22 cm

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Karott
Kategori
46. XLVI Fajans m. m.
Material
Fajans
Storlek
  • Höjd 7.1 cm
  • Bredd 22 cm
  • Längd 28 cm
Teknik
  • Tennglasyr
  • Blyglasering
Datering
1740 – 1760

1700-talets mitt

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
XLVI:V:G.c.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KAROTT.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1931
Text
Rektangulär, med i hörnen intagen, något vulstig hög kep, snedt utstående brätte med konturerade kanter och rundadt intagna hörn samt å fotkant. Dekor: I blått på svagt blåaktig tennglasyr, det hela öfverdraget med tunn bly-glasyr (s. k. kwaart). Godset blekt grågult. Å bottnens insida ett liggande bildfält med strandlandskap inom konturerad ram af smala akantusornament samt med en pion å hvardera sidans midt utom nedtill, där en sexbladig blomma och två frukter; vid öfre pionen en dylik frukt. I landskapet till vänster en låg strand, hvarå en rund tornbyggnad jämte en mur och ett hus med sadeltak samt några träd och buskar; till höger ett vatten, hvarå en mindre segelbåt med en man om bord, i bakgrunden en låg strand med till synes en kvarn samt en tornbyggnad. Å brättets öfversida en med dubbla ränder inåt konturerad bård, utfylld af ett rutmönster samt med lambrequinflikar i hörnen, i hvarje en krysantemum mot mörk botten; å midten af hvarje sida tre frukter. Å kepens utsida midtpå hvarje sida en kal kvist, i hvarje hörn två öfver hvarandra liggande motvända V-ornament. Höjd: 7.1 cm.; längd: 28 cm.; bredd: 22 cm. Anm. Två större bitar urslagna och fastsatta. Från 1700-talets midt. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 6 December 1891 hos antikvitetshandlaren Ed. Kahlert, n. d. kaiserl. Post, Eisenach, Tyskland, (se räkning 18 December 1891) vid hennes vistelse i nämnda stad tillsammans med sin make, Walther von Hallwyl, och dottern IRMA 6 och 7 December 1891 under deras resa genom Tyrolen, södra Österrike och norra Italien samt åter öfver Schweiz tillsammans med Wilhelmina von Hallwyls mor, Johanna Kempe, f. Wallis, samt fröknarna Caroline Pflaum och Ida Uhse 19 September—12 December 1891. Förestående uppgifter lämnade med ledning af fröken Ida Uhses Reseanteckningar. Ankom 15 December 1891, se Hushållsbok. Betald 23 December 1891, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Mk 5, se räkning.