Föremål

Roma Givbilante Par la nuoua Elettione, e Coronatione, di N.S. papa Gregorio XV. Ottimo Mass. Bolognese. Fatta nel Vaticano à di 9. & a 14 die Febraro 1621 ... Con vn Catalogo d'alcuni Santi, Papi ... In Roma, appresso Guglielmo Facciotti. MDCXXI.

Pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Rödstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1621, 1700 (1621; 1700 (bandets tillverkning); 1621 (tryckår))
Tillverkningsplats Rom (Italien)
Tillverkare Torriggio, Francesco Maria (Författare), Facciotti, Guglielmo (Tryckare)
Föremålsnummer 108248_SKOBOK