Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Band till Vasamedaljen, Sverige.

Omonterat bröstband av grön sidenmoaré.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband bröst-
Kategori Medaljband
Storlek
  • Längd 255 mm
  • Bredd 38 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1758_LRK
Andra nummer Nr 1867: 24:177