Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre och Friherrinnan Johan Beck-Friis

Sex visitkort från Friherre Johan Gabriel Beck-Friis. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjärde koret daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1921, utan vink, handskrift på ovanför namnet "Söderö, Kettilstad d. 1/3 21". Handskrift nedanför namnet "Med varmt deltagande och djupaste beklagande".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Tidigare ägare Beck-Friis, Johan Gabriel
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.57._HWY