Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skrin med nyckel. Renässans

SKRIN med nyckel. Rektangulärt med plant fällock samt på fyra fötter. Av järn med etsad dekor. Dekoren delvis skadad genom rost, ett stycke av lockets kant i högra främre hörnet saknas. Inköpt av Johanna Kempe på 1890-talet hos antikhandlare Eduard Kahlert, Eisenach.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Skrin
Kategori
  • Skrin
  • 06. VI Möbler, ur m. m.
Material Järn
Storlek
  • Bredd 12 cm
  • Höjd 13.5 cm
  • Längd 23.8 cm
Datering 1500 – 1599

1500-tal

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Kahlert, Edouard
Föremålsnummer VI:K.I:E.c.04._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1932
Titel
SKRIN, renässans, med nyckel. (Mottagningsrummet.)
Text
Af järn. Rektangulärt, med plant fällock samt på fyra fötter. Locket med nedvikna kanter och gående utanpå skrinet, dettas kortsidor med kanterna omvikna på långsidorna. Dekor: Etsad. Å locket i rektangulärt midtfalt eq jaktscen: Till vänster en man, stående halft åt höger, blåsande i ett jakthorn samt iklädd 1500-talsdräkt, framför honom en hund jagande en hare och en hjort; fältet för öfrigt utfylldt med bladverk. Kring kanterna en bred bård, hvari en ranka af utåt- och inåtvända sammanhängande bågornament, omgifna af bladslingor; å de nedvikna kanterna en snedstreckad bård. I midten ett rundstafvigt handtag med utsvälldt profileradt mellanstycke och knoppformiga ändar samt rörligt i två öglor. Å skrinets framsida dekor som å locket. Å hvardera kortsidan en åt höger springande hund samt bladslingor och löfverk. Å baksidan till vänster en åt höger springande hund, förföljande två harar, för öfrigt dekor som å locket. Vid skrinets öfre kant en på insidan liggande fyrsidig list, å hvars öfversida eri snedstreckad bård. Fötter klotformiga, släta. Å lockets insida stora snirkelformiga bandornament, från hvilka utgående två- och treflikade bladornament. Dessutom ett utanpåliggande lås med fyra snedkolfvar, två vid framsidan och en vid hvardera kortsidan, alla rörliga samtidigt med en nyckel; rörelserna förmedlas genom vinkelarmar, som verka på kolfvarna, dessa styras genom rektangulära öglor med i vinkel utböjda långa ändar, fastnitade vid locket; kolfvar och armar spännas medels en vid hvarje kolf sittande fjäder. Vid baksidan i stället för kolfvar två fastnitade hakar, gripande i den på skrinets insida liggande listen. I midten en huf med halfsfarisk botten, hvarå fyra mot midten vända bladornament. Skrinet invändigt svärtadt. Höjd: 13.5 cm.; längd: 23.8 cm.; bredd: 12 cm. Nyckel (original): Af järn, med genombruten triangelformig ögla; upptill å pipan en tjock fläns. Längd: 7.3 cm.; bredd: 2.3 cm. Antagligen tyskt arbete från 1500-talets senare hälft. Anm. Dekoren delvis skadad genom rost; ett stycke af lockets nedvikna kant i högra främre hörnet saknas. Inköpt af Johanna Kempe, f. Wallis, på 1890-talet från antikvitetshandlaren Ed. Kahlert, Karlstrasse 14, Eisenach, Tyskland.