Foto: Mohr, Jens, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Christlich-Gebährliche Klag- Trost- und Ehren-Gedächtnuss der...Frauen Annae Margrethae Wrangelin, gebohren von Haugwitz, des...Herrn Carl-Gustav-Wrangels, ...hertzlieb gewesenen, nunmehr An. 1673. den 20. Martij ...selig entschlaffenen Frau Gemahlin... auss der grossen Haupt- in die Ritterholms Kirche, geschehenen Hochgräffl. Leich-Versetzung, mündlich gethan Aus denen von der Hochseel Frau Gräffin selbst zuerklären verordneten... Durch M. Johann Henrich Gerthen, Königl. Teutschen Ober-Hoffpredigern, Getruckt zu Stockholm bey Hans Georg Eberdt, Im Jahr 1673.

Häftad och försedd med omslag av papp täckt med svart papper. Avsnittet Ehren Gedächtniss innehåller Anna Margareta von Haugwitz egenhändiga levnadsteckning.

Föremålsbenämning Likpredikan, Biografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1673
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Eberdt, Johann Georg (Tryckare), Gerth, Johann Heinrich (Författare)
Avbildad Wrangel, Anna Margareta
Haugwitz, Anna Margareta von
Föremålsnummer 111104_SKOBOK
Media
177910e0-8a05-4e77-8a7a-84f027e0cac1.pdf
Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd. Creative Commons Public Domain Mark PDM