Föremål

Valere Maxime. Novvelle tradvction. Tome premier [-second]. A Paris, par la compagnie des libraires du palais. MDCLXV.

Band av sprängd kalv med guldtr. dekor, rygg. Röd-, violett- och gulstänkt snitt. Guldtr. röd titeletikett, rygg.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1665, 1600 (1665; 1600 (bandets tillverkning); 1665 (tryckår))
Tillverkningsplats Paris
Tillverkare Valerius Maximus (Författare)
Föremålsnummer 108488_SKOBOK