Föremål

Visitkort från Friherre E. E:son Rålamb, H. M. Konungens tjänstg. Förste Hovmarskalk.

Tretton visitkort från Friherre E. E:son Rålamb, H. M. Konungens tjänstg (andra. Förste Hovmarskalk. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Slottsbacken 2. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum. Fjärde kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1920. Elfte kortet daterat 1924. Tolfte kortet daterat 1922. Trettonde kortet daterat 1930.

Datering 1914 – 1930

1914 - 1930

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.752._HWY