Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fågelboformare

FÅGELBOFORMARE Av ståltråd. Bestående av två i varandra fällbara halvsfäriska korgar, vardera med långt skaft; korgarna med stomme av sex radiellt ställda s. k. stakar med övre ändarna omböjda kring en ring av grövre tråd; på stakarna en i spiralform lindad finare tråd, fäst med en omlindad fin tråd på varje stake vid varje varv. Skaften trubbvinkligt uppsvända vid skaftroten samt av fem i bredd liggande grova trådar, de båda yttre trådarna på vartdera skaftet utgående från kantringen och bildande en avlång ögla på skaftets ytterände; trådarna sammanhållna på vartdera skaftet medelst tre omvikna plåthylsor; skaftet på den inuti gående korgen kortare. Korgarna ledade vid varandra medelst två S-formade krokar, fästa i kantringarna vid ytterkanten. Då skaften fälls mot varandra, sammanhålls de av en dubbel skjutkrampa med ändarna omböjda kring det längre skaftets sidotrådar. Inre korg med skaft, längd: 31,5 cm.; korg, diameter: 8,5 cm. Yttre korg med skaft, längd: 37 cm.; korg, diameter: 10 cm. Tysk tillverkning.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fågelboformare
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Ståltråd
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer III:I:C.g.01._HWY