Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

bössa stiftantändning, underhammarkonstruktion

Rund, på kammaren åttsidig, rakräfflad pipa. På kammarens ovansida inhugget: ".N.A:SON.T.O:L.". På pipans undersida vid kammarens främre del fäst en framåt-uppåtböjd, fyrsidig stålplatta med fäste för charnirbulten. Vid den bakre delen en igensatt laxning för häfte. I pipändens undersida ett urtag för patronens stift. På pipans undersida en cylindrisk ring för rembygel, oval fästplatta. Riktmedel: Knoppkorn av mässing. Låda med rundad översida och kantig undersida. framdragen till charnirbulten. Bakåt avsmalnande lock, utdraget till kolvnäsan, rundad ände. På lockets ovansida en fjäderbelastad skjutregel för pipans slutning, framtill två rundade spetsar och däremellan ett infilat sikte, vid bakänden en skruv med högt, välvt nertill räfflat huvud, skruven fäst på lockets undersida med mutter, i muttern fäst en spiralfjäder. Regeln dessutom fäst vid locket med två skruvar inifrån igenom två rektangulära hål. På lådans undersida en hammare med ett åt h. riktat, räfflat fingergrepp, cylindriskt slaghuvud. Slagfjäder som också fungerar som varbygel, lång, bakåt avsmalnande, spetsig arm. Avtryckare i form av platta med ett stort, runt fingerhål samt hel- och halvspännshak i framkanten. På lådans bakände bakom varbygelns spets en rembygel av stål. Kolv av björk av svensk, provinsiell typ med rak, smal kolvrygg stort kindstöd och något böjd undersida. Bakplåt av stål med framåt avsmalnande flik.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slaglåsbössa
Kategori Bössor
Storlek Längd 865 mm (pipa)
Antal 1
Datering 1840 – 1860 (1800-talets mitt)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Andersson, Nils (Tillverkare)
Föremålsnummer 4207_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:307