Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pennlägg

Bestående av två parallellt kantställda höga tunna bågar, sammanhållna av tre rundstaviga tenar; på vardera bågens sidor i relief mot prickerad insänkt botten sex snett tvärgående stjälkar, tre på vardera sidan om mitten, vardera stjälken med en stiliserad blomma och ett blad, de sistnämnda utskjutande utanför yttre bågkanten och bildande hakar (nabbar) för pennskaft m. m.; på vardera bågens yttre kant i mitten en rundad nedsvängning, mitt för denna på inre kanten ett utsprång i form av två frånvända blad, vardera på omböjd stjälk, som fortsätter längs bågens inre kant på vardera sidan om mitten samt från vilken även de förstnämnda stjälkarna utgå; vardera bågens nedre ändar med en rundad utsvängning vid vardera kanten som fötter. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Pennlägg
Kategori
  • Penntillbehör
  • 02. II Kontorets inventarier
Material Järn
Storlek
  • Höjd 8.6 cm
  • Längd 8.8 cm
  • Bredd 12.8 cm
Teknik
  • Gjutning
  • fernissat
Föremålsnummer II:IV:B.r.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
PENNLÄGG.
Text
Af järn, gjutet och fernissadt. Bestående af två parallellt kantställda höga tunna bågar, sammanhållna af tre rund-stafviga tenar; å hvardera bågens sidor i relief mot prickerad insänkt botten sex snedt tvärgående stjälkar, tre på hvardera sidan om midten, hvardera stjälken med en stiliserad blomma och ett blad, de sistnämnda utskjutande utanför yttre bågkanten och bildande hakar (nabbar) för pennskaft m. m.; å hvardera bågens yttre kant i midten en rundad nedsvängning, midt för denna å inre kanten ett utsprång i form af två från-vända blad, hvartdera på omböjd stjälk, som fortsätter längs bågens inre kant på hvardera sidan om midten samt från hvilken äfven de förstnämnda stjälkarna utgå; hvardera bågens nedre ändar med en rundad utsvängning vid hvardera kanten som fotter. Höjd: 8.6 cm.; längd: 8.8 cm.; bredd: 12.8 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther von Hallwyls privata kontor 1909—1921 samt slutligen å Wilhelmina von Hall-wyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.