Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Schackpjäs Drottning

Obek. urspr. i Västergötland

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Schackpjäs Drottning
  • Schackpjäs
Kategori
  • Nöjen och laster
  • Nöjen och laster
Material valrosstand
Antal 1
Datering 1250 – 1350
Tidsperiod Högmedeltid
Motiv Drottning
Föremålsnummer 114551_HST
Andra nummer
  • Undernummer: f
  • FID: 114551
Osteologisk artbedömning Odobenus rosmarus (Valross)
Osteologisk benslagsbedömning Dens (Tand)
Förvärvsnummer 893
Fyndplats Land: Sverige