Föremål

Schackpjäs Drottning

Obek. urspr. i Västergötland

Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Schackpjäs Drottning
  • Schackpjäs
Kategori
  • Nöjen och laster
  • Nöjen och laster
Material
Valrosstand
Antal
1
Datering
1250 – 1350
Tidsperiod
Högmedeltid
Motiv
Drottning
Föremålsnummer
114551_HST
Andra nummer
Undernummer: f
Osteologisk artbedömning
Odobenus rosmarus (Valross)
Osteologisk benslagsbedömning
Dens (Tand)
Förvärvsnummer
893
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1840
Förvärvskälla
Sjöborg, Nils Henrik
Fyndplats