Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Brillo

METALLPUTSMEDLET BRILLO i paket. Bestående av tre kvadratiska brunröda skivor av tvålliknande massa jämte tre suddar av fin stålfiber. Stämplad med texten: BRILLO PAT`D U.S.A. samt BRILLO / MFG. CO. / NEWYORK / USA. i fyra rader. Skivor, tjocklek: 0,9 cm.; sidlängd: 6,3 cm. Paket: Av papp, fyrsidigt, utvändigt klätt med grönt papper, varpå i rött, vitt och svart tryckt, på två motsatta sidor: BRILLO / ALUMINIUM / UTENSIL CLEANSER & POLISHER m.m.; på de båda andra sidorna, på den ena avbildning av en kvinna, visande förfaringssättet m. m.; på den andra avbildning av fibersuddarna och skivorna; på locket bruksanvisning. Höjd: 12,6 cm.; sidbredd: 7,1 och 7,6 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Metallputsmedel, paket med
Kategori
  • Övriga städredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Stålfibrer
  • Tvålmassa
  • Papp
Tillverkningsplats
Föremålsnummer III:I:I.h.01._HWY