Föremål

Woman Standing at a Half-Open Door

det är helt klart en kopia efter Dous originalmålning från omkring 1660-1665, "Gammal gumma i en dörröppning", vilken idag finns i Galleria d'Arte Moderna, Milano. it is clearly copy after Dou's original painting of about 1660-1665 which is today in the collection of the Galleria d'Arte Moderna, Milan.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 20.5
  • 26.5
Föremålsnummer XXXII:K.A.40._HWY