Föremål

Kyrkkrona, barock

LJUSKRONA (kyrk-, ) Tioarmad. Gjuten och delvis svarvad. Bestående av stam och armar, de senare i två rader med sex i nedre och fyra i övre raden. Armar starkt S-formade. Kronan hängande i en kedja (ej original) av tre långa spiralvridna länkar. Monterad för elektriskt ljus. Höjd 65 cm. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl hos en antikvitetshandlare i Wien.

Storlek 65
Datering 1600 – 1700

1600-talets senare eller 1700-talets första hälft

Föremålsnummer V:I:F.a.01._HWY