Föremål

Mönsterförlaga

MÖNSTERFÖRLAGA, till möbelklädsel. Till karmstol inv. nr. Gr.VI:II:A.a..26 (för beskrivning se Hallwylska samlingen, Gr. VI, text), utförd med blyerts och akvarell på brunt (omslags)papper. Två fåglar (paradistyp) står mittemot varandra. Vänster fågel på en trädgren som står upp från marken, ser över axeln på en fjäril. Höger fågel på marken framför litet träd. Mått: H 52,6 cm B 84,4 cm Påskrift med blyerts på framsidan "Detta tänkte jag Hanna skulle kunna väfva så som jag skref om. Väfnaden skall vara så stor som fönstret innanför ramen dock skall...vara god dessutom... ... och... Och så skola förstås de...banden väfvas lösa att sätta öfver stoppningen rundt om så som förut" Gåva 1943 av arkitekt Gustaf Clason (se protokoll 54º 4)

Storlek
  • 52.6
  • 84.4
Datering 1890 – 1899

1890-tal

Föremålsnummer S.VI:VIII:A.45._HWY