Föremål

Ad excellentissimum...Dn. Carolum Gustavum Wrangelium, Dominum in Skoklåster...Laurea Triumphalis, quam...post pacis intimationem publicam...d. 20 Junii Anno 1649. publice sacravit M. Jacobus Lindbohm Svecus. Gryphiswaldiae typis Jacobi Jegeri

obunden, marmorerat papper fäst över ryggen

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1649
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Wrangel, Carl Gustaf (Deltagare), Jäger, Jakob (Tryckare), Lindbohm, Jacob (Författare)
Föremålsnummer 110312_SKOBOK