Föremål

Krokiteckning

KROKITECKNING Stående man i halvprofil. Tillhör samling av 40 teckningar tillskrivna Ellen Roosval, troligen från villa Muramaris, Gotland, som härrör ur professor Johnny Roosvals arkiv. Gåva 1993 från Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.

Storlek
  • 48
  • 62
Datering 1900

1900 Cirka

Föremålsnummer S.XXXII:C.i.17._HWY