Föremål

Biljetter, Ångfartyg, Hållsviken, Trosa

Rederiet för Ångfartygen "Nya Hållsviken" och "Trosa". 1 Volym. Fol. Band (helt tyg) som IIA.a.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Ångbåtarna
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Frima Wilh. H. Kempe.
Föremålsnummer LXIV:II:A.g.a.._HWY