Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Regeringsrådet Thulin

Tre visitkort från Regeringsrådet Gabriel Thulin. Förata kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Lilla Bältgatan 10. Handskrift "Med tack för gångna året". Andra kortet daterat 1923. Adress (nedre högra hörnet) Sibyllegatan 40. Handskrift "Ber med sin önskan om ett gott nytt år få framföra ett vördsamt tack på visad vänlighet mot Norden under det gångna året". Tredje kortet daterat 1924, vikt i högra sidan. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1920 – 1924

1920 - 1924

Tidigare ägare Thulin, Gabriel
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.867._HWY