Föremål

Visitkort från Friherre Heinrich von Sommaruga.

Två visitkort från Friherre Heinrich von Sommaruga. Båda daterat 1919, vikt i högra sidan. Handskrift på andra kortet "med friherinna".

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1919
Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.798._HWY