Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Hovintendenten och Fru Bernhard Österman.

Ett visitkort från Hovintendenten Bernhard Österman och Fru Hilda Österman, f. Wessen, utan datum , vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Österman, Gustaf Bernhard, Ägare: Österman f. Wessén, Hilda
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.992._HWY