Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Porträtt

Detta är en 1600-talskopia efter Jan Lievens porträtt av amiral Maerten Harpertsz. Tromp (Schneider 1973, nr 265). Flera kopior, i varierande format, är noterade av Schneider. Några är avbildade efter knästycket föreställande Tromp i rustning av Lievens i Rijksmuseum, Amsterdam (Amsterdam 1976 (I), nr A838), andra - som detta - är efter ett försvunnet porträtt, också det knästycke, visande Tromp iklädd harnesk, vilande vänster hand på en kanon. Versionen finns återgiven i ett tryck av van Dalen (Muller 1853, nr 5445i) -*- This is 17th-century copy after Jan Lievens portrait of Admiral Maarten Harpertsz. Tromp (Schneider 1973, no. 265). Numerous copies, in varying formats, are listed by Schneider. Some after the 3/4 length portrait of Tromp in armour by Lievens in the Rijksmuseum, Amsterdam (Amsterdam 1976 (I), no. A838) and others-including this one-are after a lost portrait, also 3/4 length, showing Tromp wearing a gorget recorded in a print by van Dalen (Muller 1853, no. 5445i) and resting his left hand on a cannon.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Porträttmåleri, Målning
Kategori Porträtt, 32. XXXII Tavlor
Material Duk
Storlek Bredd 59.5 cm, Höjd 73.5 cm
Teknik Oljemålning
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Tillverkningsplats Holland
Tillverkare Lievens, Jan (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Bergmanson, Karl, Ägare: Brogren, Carl Wilhelm, Säljare: Bukowski, Henryk, Ägare: Winge, Mårten Eskil, Ägare: Winge, Hanna
Avbildad Tromp, Marten Harpertszoon
Föremålsnummer XXXII:B.17._HWY