Föremål

Portgången

Inredning av portgången, sektion F-E ooch G-H

Föremålsnummer LXIV:III:B.b.e.70._HWY