Föremål

Brev inkommande

1883:3 B - Brev inkommande: G-J Helsinglands Enskilda Bank Kindenber, A. Köpenhamn Hvitfelt, C. A. O. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.86._HWY