Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Alice Tigerschiöld, f. von Proschwitz

Ett visitkort från Fru Alice Tigerschiöld, f. von Proschwitz, daterat 1911. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Tigerschiöld, f. von Proschwitz, Alice
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.872._HWY