Föremål

Sieges-Seule zu Ehren auffgericht dem...Herrn Carl-Gustav Wrangeln, Herrn zu Schogkloster vnd Roszdorp...übergeben von Johanne Ceropaeo

utan band

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Tillverkare Ceropaeus, Johannes (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111080_SKOBOK