Upphov: Östling, Matti, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Jakttrofé

Rosenstock med rester av skinn, genomborrad av två hål för fästning vid platta. Ögontaggl: 330 och 360 mm, rosenkransens omkrets 230 mm, stängernas nedre omkrets 170-180 mm, övre omkretsen 130-140 mm, utlägg 520 mm. 8 taggar + en avbruten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hornkrona
Kategori Djurdelar
Material Horn
Storlek
  • Längd 880 mm (stång)
  • Längd 890 mm (stång)
  • Vikt 4700 g
Antal 1
Datering 1680

1680 cirka

Tillverkare Cuttman, Håkan (Förmedlare)
Föremålsnummer 11635_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3808
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
6 par Hjorthorn Rubrik: Diverse Materialier m.m. Sida: 42 Anmärkning: sid 79 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Sex par hjorthorn Tid. inv. nr.: 3808 Sida i föreg.inv.: 79
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
6 Par hjorthorn Rubrik: Diverse Materialier m .m. Sida: 50