Föremål

Dokument, Fastigheter, Brev, Gas, Elekticitet, Kontrakt, Hyror, Portvakt, Reparationer, Sotning, Brandsyn, Taxeringsbesvär, Vatten, Renhållning, Verifikationer, Betyg, Debetsedel, Soliditesupplysningar, Hissar, Kostnadsförslag, Lagfartsbevis, Bolagsordning, Inventarier, Tidningar, Revisionsberättelser, Nybyggen, Prisuppgift, Telefon

Dokument angående övriga fastigheter - N:r 17 Floragatan: Brev Gas och elektricitet Hyreskontrakt Hyror Portvakten Reparationer Sotning Taxeringsbesvär Vatten och renhållning Verifikationer - N:r 23, 25 Strandvägen, N.r 2 Styrmansgatan: Betyg och soliditetsupplysningar Brandsyn Brev Debetsedel Gas och elektricitet Hiss Hyreskontrakt Hyror Kostnadsförslag Köpekontrakt Lagfartsbevis Reparationer Sotning Vatten och renhållning - N:r 12 Vasagatan: Brandsyn Brev Centralfastighats aktiebolaget Bolagsordning Förteckning över inventarier 1890 Post- och inrikestidningar 1892 Revisionsberättelser 1890-1892 Gas och elektricitet Hiss Hyreskontrakt Hyror Kemiska Kontrollbyrån, takfärg Nybyggen och reparationer Portvakten Prisuppgift för Vasagatan 12 Sotning Stockholms fastihetsägareförening Telefon Vatten och renhållning Verifikationer 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Fastigheter
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:A.m.c.01._HWY