Upphov: Mohr, Jens, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kopp med lock och fat

KOPP MED FAT.Cylinderformig kopp med lock och fat. Dekor i svart och guld på glasyren. Silhuetterna på detta eleganta samlarobjekt anses föreställa greve Camillo Marcolino, direktör för fabriken 1774-1814, hans maka och deras lilla dotter. De är lika fint återgivna som de silhuettklipp i papper som de påminner om. Traditionen med silhuettklipp kom från Frankrike och är uppkallad efter finansministern Ètienne de Silhouette som förespråkade en rad impopulära skatter och nedskärniningar. En servis "déjeuner Solitaire" med liknande dekor finns återgiven i boken "Un cabinet de Porcelaines (Pietsch red. 2001) Goldpainter "B". Fabriken grundlagd 1710 av kung August II av Polen, kurfurste av Sachsen. Johann Friedrich Böttger, som 1709 uppfann det fältspatäkta europeiska porslinet, var fabrikens tekniske ledare från dess grundläggande till sin död 1719. Pris: 35 Mk. Se walther v.H:s rescontra 1 Juli 1897 samt Uhses reseant. 22-23 Maj 1897.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Kopp med lock och fat
Kategori
  • Glas, koppar och muggar
  • 47. XLVII Porslin - Europa
Material
Porslin
Storlek
  • Höjd 2.8 cm (fat)
  • Höjd 3 cm (lock)
  • Diameter 6 cm
  • Höjd 6.3 cm (kopp)
  • Diameter 6.8 cm (lock)
Teknik
Dekor
Datering
1780 – 1799

1700-talets slut

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: På bottnens utsida i blått under glasyren fabriksmärke
Föremålsnummer
XLVII:XII:O.b.i.16._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KOPP med lock och fat.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1931
Text
Cylinderformig. Henkel med rektangulärt tvärsnitt, böjd i räta vinklar, öfre fästet med en fyrbladig rosett i relief, undre fastet nedböjdt i trubbig vinkel, längs sido« sidorna en insänkning. Dekor: I svart och guld på glasyren. Rundt brädden och nederkanten en guldrand, nedanför denna å brädden en smal våglinje öfver smal spetsliknande dekor, bestående af tre strålformigt ordnade blad, omväxlande med halfrunda prickar. Midt emot henkeln en nästan rund medaljong i guld, hvars ram innerst består af en lindad smal staf, utanför denna två guldränder, mellan dessa små rektangulära fält, hvartannat i svart, hvartannat i hvitt, mellan fälten ett tvärstreck i guld; därutanför en smal guldrand, omgifven af blommor och blad, å hvardera sidan två rosor, upptill en bandrosett, hvars fria ändar hänga nedåt medaljongens sidor. Henkelns rosett förgylld, å henkelns utsida tätt liggande, nedåt starkt svängda bågar, mellan dessa en rund prick; sidornas kanter förgyllda, å insänkningen en bård af svarta och hvita fält som i medaljongen. I medaljongen i svart silhuett bröstbild af grefve Camillo Marcolini (f. 1739, fabrikens ledare från 1774 till sin död 1814) i profil åt vänster; pannan bakåtlutande, näsan svagt böjd, hakan kraftig, peruken med nackhåret ombundet med ett i rosett knutet band, vid rocköppningen ett bröstkrås i mörkt gråbrunt. Å bottnens utsida i blått under glasyren flabriksmärke: nj( därinvid i guld: <4 dessutom nära kanten ristadt: Höjd: 6.3 cm.; diameter; 6.5 cm. Lock: Lågt kupigt med svagt utsvängd kant samt med sarg; knopp i form af en drufklase, nedtill omgifven af blad, vid knoppens fäste fyra blad i relief. Knoppen och bladen vid dess fäste förgyllda. Mellan knoppen och kanten en medaljong, liknande den å koppen. Rundt locket närmast kanten dekor som rundt koppens brädd. I medaljongen i svart silhuett bröstbild af en ung flicka, sannolikt en dotter till grefve Camillo Marcolini, i profil åt höger; pannan kullrig, näsan kort och rak, håret slätt utmed hufvudet, från nacken långa lockar fallande nedåt ryggen, vid barmen ett spetskrås. Rundt lockets ytterkant en bård med svarta och hvita fält som i medaljongen. Höjd: 3 cm.; diameter: 6.8 cm. Fat: Med snedt uppstående rak kant och insänkt botten. I bottnen en medaljong som å koppen. Rundt bräddens insida dekor som å koppens brädd, rundt bräddkanten en guldrand, kring bottnen en ägg- och pärlstaf. I medaljongen i svart silhuett bröstbild af grefve Camillo Marcolinis maka i profil åt vänster; näsan nästan rak, spetsig, hakspetsen framskjutande; hårklädsel af spetsar, framtill med tre små plymer jämte blommor och blad, i nacken en nedfallande hårlänk, upptill ombunden med ett i rosett knutet band; framtill vid halsen två nedhängande smala snodder, vid barmen en rosett. Å bottnens utsida i blått under glasyren fabriksmärke som å koppen. Höjd: 2.8 cm.; diameter: 13.5 cm. Från 1700-talets slut. — Fabriken grundlagd 1710 af konung August II af Polen, kurfurste af Sachsen. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 22 Maj 1897 hos antikvitetshandlaren Ed. Kahlert, Karlstrasse 14, Eisenach, Tyskland, (se räkning 2 Juni 1897) vid hennes vistelse i nämnda stad tillsammans med fröken Ida UHSE 22 och 23 Maj 1897 under deras resa till Tyskland och Schweiz (St. Moritz och Davos) tillsammans med Wilhelmina von Hallwyls make, Walther von Hallwyl, 18 Maj—27 Juni 1897. Förestående uppgifter lämnade med ledning af fröken Ida Uhses Reseanteckningar. Ankom 21 Juni 1897, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Betald 1 Juli 1897, se Rescontra (Walther VON Hallwyl) och Toilettbok. Pris: Mk 35, se räkning.