Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Horn från kronhjort

Vänsterhorn med sju taggar, därav tre på utsidan och tre större och en mindre upptill. Halv rosenstock med avbruten stålskruv, rester av skinnet. Ögontaggl: 350 mm, rosenkransens omkrets 250 mm, stångens omkrets 140 mm. Första gången upptagen i inv. 1686, tillväxt efter 1683, p. 2 - "15 paar hiorthorn små och stoora" eller "Item är af Hans Kongl:Maj.thz Cammar Wachtmestare inlefwererat efter des Attest fol. 19 11 paar hiortehorn Hwilka warit tilförne uti Hans högst Sahl: Kong: Maij.thz Säng Cammar" (fol. 2). "Uthi Kongl:Maij.thz Lijf Rust Cammar hafwer Jagh Undertecknadt, till Rustmästaren, Wälbetrodde Knut Wetterskiär inlefwererat Ellofwa paar Hiortehorn, hwilke legat uthi högst sahl: Kong. Maij:thz Cammarpå Slottet, och i förledne Brand uthtagne, som här med attesteras 1697, Håkan Cuttman, Kl.Mthz Cammar Wachtmästare".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hornkrona
Kategori Djurdelar
Material Horn
Storlek
  • Längd 880 mm (stång)
  • Vikt 2690 g
Antal 1
Datering 1680

1680 cirka

Tillverkare Cuttman, Håkan (Förmedlare)
Föremålsnummer 11641_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3808
Historisk händelse Slottsbranden 1697
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
6 par Hjorthorn Rubrik: Diverse Materialier m.m. Sida: 42 Anmärkning: sid 79 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Sex par hjorthorn Tid. inv. nr.: 3808 Sida i föreg.inv.: 79
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
6 Par hjorthorn Rubrik: Diverse Materialier m .m. Sida: 50