Föremål

Dokument, Äs, Kontrakt, Fullmakter, Inteckningshandlingar, Protokoll, Intyg, Köpebrev, Lagfartsbrev, Likvidationshandlingar, Lönevillkor, Reverser, Pro Memoria, Syninstrument, Inventarieförteckning, Taxeringslängder

Dokument, Äs egendom - Arrendekontrakt 1889 - Fullmakter 1889-1898 - Inteckningshandlingar 1868-1897 - Inteckningsprotokoll, utdrag ur 1876-1904 - Intyg 1878-1898 - Köpebrev och kontrakt 1889-1915 - Lagfartsbevis med tillhörande lagfartsprotokoll - Likvidationshandlingar 1894-1904 - Lönevillkor för A. von Post 1894 - Reverser 1888-1896 - Skogsmarkerna, Pro Memoria och värdering 1884-1914 - Syninstument och inventarierförteckningar 1889, 1892 - Taxeringslängden, utdrag ur, 1879-1898 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsnummer LXIV:II:B.c.c.a.01._HWY