Föremål

Vävritning

RITNING Påskrift: i övre hörnet "No. 331/1893 Ank. Byggnadsnämnden 18 Febr. 96" och "Denna ritning är af stadens Byggnadsnämnd godkänd. Stockholm den 26 februari 1896 Ludvig Hedin".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ritningar
Kategori
  • Arkitekturritningar
  • 64. LXIV Arkiv
Material Väv
Storlek
  • Bredd 49 cm
  • Höjd 56.5 cm
Teknik Tusch
Datering 1894
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Clason, Isak Gustaf (Tillverkare)
Tidigare ägare Clason, Gustav
Inskription Signatur/Påskrift: I.Gust.Clason 15/2 96
Föremålsnummer S.LXIV:III:B.b.i.23._HWY