Föremål

Vävritning

RITNING Påskrift: i övre hörnet "No. 331/1893 Ank. Byggnadsnämnden 18 Febr. 96" och "Denna ritning är af stadens Byggnadsnämnd godkänd. Stockholm den 26 februari 1896 Ludvig Hedin".

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Ritning
Kategori
  • Arkitekturritningar
  • 64. LXIV Arkiv
Material
Väv
Storlek
  • Bredd 49 cm
  • Höjd 56.5 cm
Teknik
Tusch
Datering
1894
Tillverkningsplats
Tillverkare
Clason, Isak Gustaf (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: I.Gust.Clason 15/2 96
Föremålsnummer
S.LXIV:III:B.b.i.23._HWY