Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kabinettskåp, med nyckel. Barock

KABINETTSSKÅP med nyckel. Rektangulärt, med två dörrar samt hög sockel på fyra fötter. Av svartbetsat trä samt reliefsnidad lönn. Motiv med årstiderna, dagens stunder samt världsdelarna. Böhmiskt arbete, Eger. Inköpt av Johanna Kempe den 25 maj 1895 hos antikhandlare Eduard Kahlert.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kabinettskåp
Kategori
  • Skåp
  • 06. VI Möbler, ur m. m.
Material
  • Lönn
  • Trä
Storlek
  • Diameter 25.2 cm
  • Höjd 42 cm
  • Bredd 43.3 cm
Teknik
  • polerat
  • Snidat
  • bonat
Datering 1640 – 1660

1600-talets mitt

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Kahlert, Edouard
Föremålsnummer VI:K.I:C.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1932
Titel
KABINETTSSKÅP, barock, med nyckel. (Nedre vestibulen.)
Text
Af svartbetsadt trä och lönn (?). Rektangulärt, med två dörrar samt hög sockel på fyra fotter. Dels poleradt, dels snidadt och bonadt. Hvardera dörren på två gångjärn af mässing samt med en fyllning af lönn i ram, kring hvars inkant en något utstående hopplist. Å högra dörren en hopplist som anslagslist och en ciselerad nyckelskylt af förgylld brons med konturerad kant samt ett från insidan infalldt lås af järn. Å vänstra dörren en liknande skylt (s. k. blindskylt) och nedtill en kantregel. Å fyllningarnas sidor kvinnofigurer i relief (s. k. reliefintarsia), framställande de fyra årstiderna, i dräkter från 1600-talets midt, stående på stenlagd mark samt i ljust och mörkt mot prickerad botten. Å vänstra dörrens utsida Sommaren, vänd halft åt höger, med åt sidorna nedfallande långt lockigt hår, hvari å högra sidan en stor blomma, bred krage med två rader runduddade kantspetsar, snibblif med broderad isättning och rosetter, halflånga ärmar med uppvikna breda manschetter med runduddad kantspets och liknande axelslag samt veckrik lång kjortel med rosettmönster, i vänstra handen en stor tulpan, högra handen hållande i kjorteln* Upptill en pålagd rektangulär svart skyltplatta med intagna hörn samt i guld inskrift: Å högra dörrens utsida VÅREN, vänd åt vänster, med lågt uppsatt hår och tunn slöja öfver hufvudet, djupt urringadt lif med bred krage, upptill och nedtill med en runduddad spets, pösiga uppslitsade ärmar samt veckrik lång underkjortel och uppdraperad öfverkjortel, i vänstra handen en solfjäder. Upptill en skyltplatta med inskrift: Å vänstra dörrens insida HÖSTEN, vänd halft åt höger, med lockigt hår och veck-rikt hufvudkläde, bred krage med två rader kantspetsar samt veckrik axelschal, knuten framtill, lif med halflånga ärmar, hvarå breda slag med kantspetsar som å kragen, veckrik lång kjortel samt förkläde med kantspets, i den behandskade högra handen en solfjäder (s. k. vifta), hängande i ett band från midjan, vänstra handen något upplyftande förklädet» Upptill en skyltplatta med inskrift: ^erfcft Å högra dörrens insida Vintern, vänd åt vänster, med mask för ansiktet, å hufvudet ett tjockt kläde, öfver axlarna en pälskrage, vänstra armen instucken i en stor veckad muff, något uppdraperad veckrik öfverkjortel, lång underkjortel med runduddad bred kantspets, båda kjortlarna i prickmönster. Upptill en skyltplatta med inskrift: Kortsidor med en slät fyllning, omgifven af en utstående hopplist. Sockel i form af ett profileradt utstående listverk, å hvars öfverkant en hopplist. Fotter släta, vinkelformade efter hörnen samt med insvängda ändar. Rygg insatt i ram och svartbetsad* Öfversida med något utåtfallande ram och fyllning, kring denna och ytterkanten en profilerad hopplist. Inredning: Midtskåp, omgifvet af åtta lådor. Midtskåpet i form af en portal med rundbågigt hvalf med imiterade hvalfstenar mot prickerad botten samt utstående anfangslister i svart, profilerade i hopplist; framtill å hvardera sidan en fyrsidig pelare, som möjligen haft en beläggning; i bottnen en skjutbar skifva, å hvars öfversida ett rutmönster i svart, med hvarannan ruta prickerad, hvarannan slät, med midtrosett, framkanten afslutad i en hopplist; fonden och sidoväggarna klädda med mörkgrönt papper, hvalfvet med röd-, blå- och hvitmarmoreradt. Lådor: Upptill och nedtill två i bredd, på hvardera sidan två öfver hvarandra, alla med i relief snidadt framstycke af lönn samt färgadt i ljust, mörkt och grönt. Å de båda öfre och nedre lådorna en framställning i form af kvinnofigurer af de fyra vid skåpets tillkomst kända världsdelarna: EUROPA, ASIEN, AFRIKA och AMERIKA; å de fyra sidolådorna en framställning i form af kvinnofigurer af dygnets fyra tider: MORGON, MIDDAG, AFTON och NATT; de fyra senare figurerna i dräkter från x6oo-talets midt. Å öfre vänstra lådan EUROPA, framställd som drottning. (Se Cesare Ripa: »Ico-nologia», Parte secondo, Padoua MDCXXX, sid. 492: »Europa é prima & principale parte del mondo.......et Regina di tutto del Mondo»). Till vänster framför en knotig trädstam en på marken sittande kvinna, vänd åt höger, i kunglig dräkt med öppen krona, veckrik lång klädnad med rosettmönster, öfver vänstra axeln en utfladdrande mantel, i högra handen en spira, i den vänstra ett klot; i midten ett liggande nötkreatur (möjligen Europas tjur enligt den grekiska mytologien), längre bort bakom ett vatten en på en höjd liggande borg, till höger en liknande borg, i bakgrunden stora molnmassor. Upptill en skyltplatta som de förra med inskrift: EVROPA Å öfre högra lådan ASIEN: Till höger framför en trädstam en på marken sittande kvinna, vänd åt vänster, i turban samt draperad lång klädnad, i den uträckta högra handen ett rökelsekärl; i midten något längre bort en muromgifven stad, till vänster en trädstam, i bakgrunden molnmassor. Upptill en skyltplatta med inskrift: -ASIA. Å nedre vänstra lådan AFRIKA: Till vänster framför ett palmträd en kvinna sittande vänd åt höger, högra benet öfver det vänstra, i stor bredbrättad hatt och mantel å ryggen fram öfver skötet, eljest oklädd, i högra handen en bladkvist, vänstra armen synes ursprungligen ha nått fram till ett framför stående lejon men är nu delvis borta; till höger ett träd och ett lågt tält, något längre bort en befästningsmur med bakomliggande byggnader, i bakgrunden moln. Upptill en skyltplatta med inskrift: -AFRICA . Å nedre högra lådan AMERIKA: Till höger framför en trädstam en sittande kvinna (indianska), vänd åt vänster, tatuerad å hela kroppen, i stor hufvudbonad af fjädrar, öfver högra axeln en mantel, gående fram öfver högra lårbenet, eljest oklädd, i högra handen en stor pil, i den vänstra en pilbåge; framför kvinnan en åt vänster gående bagge med nedhängande långa öron samt korta horn; längst till vänster ett palmträd, därbakom en i båge gående inhägnad, innanför hvilken tre runda byggnader; i bakgrundens midt ett eldsprutande berg. Upptill en skyltplatta med inskrift: ^HERICA Till vänster om midtskåpet: Å öfre lådan MORGONEN: I midten en sittande kvinna, vänd åt höger, med långt hår, dels nedfallande åt sidorna, dels uppsatt i nackknut, veckrik lång klädning med bred krage, i vänstra handen en blom- och bladkvist, den högra hållande i kjorteln; bakom kvinnan ett träd, i bakgrunden till vänster en renässansträdgård med gröna kvarter samt en i vinkel gående mur (pergola?), till,höger en byggnadsgrupp, till vänster därom den uppgående solen i form af ett ansikte. Upptill en skyltplatta med inskrift: AURORA. Å nedre lådan DAGEN: I midten en sittande kvinna, vänd halft åt höger, med långt hår, i låg bredbrättad hatt med plymer, eljest i dräkt som den å öfre lådan, dock med urringningen dold af en nedviken krage, i knäet ett lejon (pudel?); till vänster och bakom henne byggnader. Å himlen till vänster solen. Upptill en skyltplatta med inskrift: Dlfcö* Till höger om midtskåpet: A öfre lådan AFTONEN: I midten framför ett träd en sittande kvinna, vänd åt vänster, med åt sidorna nedfallande långt hår och i dräkt som MORGONEN, i högra handen en vattenkanna, hvarur vatten rinner ned på marken, denna genom rutindelning karakteriserad som en trädgård; bakom henne byggnader och en pergola, öfver denna en halfmåne, till höger den nedgående solen. Upptill en skyltplatta med inskrift: YESpER Å nedre lådan NATTEN: I midten en sittande kvinna, vänd framåt, i låg bredbrättad hatt med två åt högra sidan snedt utstående plymer, veckrik lång kjortel, ansiktet till största delen doldt af en kring öfverkroppen svept mantel; i bakgrunden byggnader och moln. Upptill en skyltplatta med inskrift: nox. Å hvardera lådan nedtill en fyrsidig knopp af trä samt kring ytterkanten en hopplist i svart. Lådor inuti klädda med röd-, blå- och hvitmarmoreradt papper. Höjd: 0.42 m.; bredd: 0.433 m.; djup: 0.252 m. Nyckel (ej original): Af järn, med konturerad ögla; upptill å skaftet en profilering Längd: 3.7 cm.; bredd: 1.9 cm. Böhmiskt arbete, Eger, från 1600-talets midt. Inköpt af Johanna Kempe, f. Wallis, från antikvitetshandlaren Ed. Kahlert, Karlstrasse 14, Eisenach, Tyskland, se räkning 25 Maj 1895. Ankom 11 Juni 1895, se Rescontra (Johanna Kempe). Betaldt 21 Juni 1895, se Rescontra (Johanna Kempe). Pris: Mk 600 (tillsammans med ett annat skåp, som hennes dotterdottersson Rolf de Maré efter hennes död fått som minne), se räkning.