Föremål

Histoire du regne de Louis XIII...Tome premier...Troisième edition reveü & corrigée. A Amsterdam, chez Pierre Brunel...MDCCI

Band av pergament

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1701
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Le Vassor, Michel (Författare), Brunel, Pierre (Tryckare)
Föremålsnummer 110135_SKOBOK