Föremål

Simfrämjandets förtjänstmedalj

Krönt silvermedalj, åtsida: Gustav V, halsbild, profil v, signatur på avsnittet: "CARELL", omskrift: "GUSTAV V SVERIGES KONUNG". Frånsida: tom textplatta, kantbård bildad av tio delfiner, text: "RIKSFÖRENINGEN FÖR // SIMNINGENS // FRÄMJANDE". Stämplar: S&Co, S:t Erik, Y8, tre kronor, S (Sporrong & Co, Stockholm 1949). Igenom kronans äpple draget spiralformig bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Vikt 211 g (med band)
Antal 1
Datering 1949
Tillverkare Carell, Gösta (Tillverkare), Sporrong & Co (Tillverkare)
Inskription Dekor: porträtt, halsbild profil v
Föremålsnummer 681_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 49:10:a