Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Gräddsnäcka

GRÄDDSNÄCKA. Långsträckt bukig i form av ett hopböjt akantusblad med två motsatta flikar sammanböjda över snåsen, brädden i övrigt flikig; snås rundad, utsvängd. Hänkel flackstavig samt S-formad med förminskad nederdel, på övre fästet ett bladformigt utsprång, därnedanför på utsidan en bladranka i låg relief. På tre utsvängda fötter i form av akantusblad. Dekor: I starkeldsfärger på tennglasyr i svagt grågredelint. Godset gråbrunt. På båda sidor två förgätmigejstjälkar, mellan vilka en bukett av en ros i mangangredelint samt två blommor i gult, den högra klockformig samt sedd från sidan. På bräddkantens utsida samt i övrigt på bladflikarnas och fötternas kanter s.k. kamning i mangangredelint, bladkantens avigsida på bräddens utsida dessutom i ljusgrönt. Hänkelns bladformiga utsprång i gult med svart kamning, reliefrankan därnedanför i ljusgrönt med svarta bladspetsar. På bottnens utsida en märkning i svart. Höjd, med hänkel, 10,9 cm, längd, med hänkel, 17,3 cm, bredd 8,7 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Gräddsnäcka
Kategori
  • Behållare
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Storlek
  • Bredd 8.7 cm
  • Höjd 10.9 cm (med henkel)
  • Längd 17.3 cm (med henkel)
Teknik
  • Tennglasyr
  • Relief
Datering 1770
Tillverkningsplats
Tidigare ägare Bukowskis Konsthandel
Inskription Signatur/Påskrift: På bottens utsida i svart fabriksmärke och årtal
Föremålsnummer XLVI:XI:E.g.01._HWY