Föremål

Brev inkommande

1905:4 B - Brev inkommande: O-Ö Olsson & sons. London (fortsättning från volym 290)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1905
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.291._HWY