Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Med. Doktor Thorbjörn Hwass, Docent vid Karolinska Institutet.

Tjugoen visitkort från Med. Doktor Thorbjörn Hwass, Docent vid Karolinska Institutet. Första kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Adress (nedre vänstra hörnet) Birgerjarlsgatan 16, (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Fjärde kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Sjätte kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Sjunde kortet daterat 1915. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Åttonde kortet daterat 1916. Nionde kortet daterat 1916. Tionde kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Elfta kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Tolfte kortet daterat 1918, vikt i högra sidan. Trettonde kortet daterat 1918, vikt i högra sidan. Fjortonde kortet daterat 26.01.1919. Femtonde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Sextonde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Sjuttonde kortet daterat 1921, vikt i högra sidan. Artonde kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Handskrift "Med ett varmt tack!". Nionde kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Handskrift ".....". Tjugonde kortet daterat 1923, vikt i högra sidan. Tjugoförsta kortet daterat 1924, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "Anna och".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1924

1915 - 1924

Tidigare ägare Hwass, Thorbjörn
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.425._HWY